Infolinka +420 606 188 040

SDMS reality

Zpět na úvod

 

Poradenství při koupi nemovitostí

Odborná prohlídka a posouzení nemovitosti, zaměření

  • Stavebně-technický průzkum a prověření nemovitosti a všech jejích částí, posouzení stavu, odhad reálné ceny nemovitosti, provozních nákladů, stanovení nutných i doporučených sanací a stavebních úprav.
  • Zvažujete-li koupi nemovitosti, nestranný odborný názor na nemovitost vám rozhodně pomůže.

Vypracování stavebně-technického posudku vybrané nemovitosti

  • Posudek popisuje komplexní řešení a stav nemovitosti ze stavebně-technického hlediska, objektivně hodnotí jednotlivé části stavby, stanovuje nutné sanace a rekonstrukce, doporučuje vhodné menší stavební úpravy i možné varianty větších úprav v následujících letech, vše včetně orientačních cen a v závěru doporučuje reálnou prodejní cenu nemovitosti.
  • Posudek vám pomůže se lépe seznámit s nemovitostí, poznáte její výhody, nevýhody, skryté vady, nedostatky i možnosti. Posudek lze účinně použít při vyjednávání o ceně nemovitosti.

Asistence při přebírání nemovitosti včetně vypracování soupisu vad a nedodělků

  • Celková obhlídka nemovitosti, kontrola správného provedení všech profesí, predikce možných problémů, porovnání kontrolovaných hodnot s platnými normami. Výstupem vám bude odborný posudek a soupis vad a nedodělků, který je vždy součástí protokolu o předání/převzetí nemovitosti při její koupi.
  • U odstranitelných vad a nedodělků má zhotovitel povinnost je do 30ti dnů odstranit, jinak máte nárok na slevu v určité výši za každou vadu či nedodělek a každý den prodlení. U neodstranitelných vad máte dle jejich závažnosti právo na celkovou slevu z ceny nemovitosti příp. i právo na odstoupení od kupní smlouvy.

Stavební plány

  • Půdorysy, řezy, pohledy, detaily, plány rozvodů elektřiny, vody, topení, odvětrání, rekonstrukce, přestavby…
  • Provádíme digitalizaci starých i tvorbu nových stavebních plánů.

Odborné stavební poradenství, konzultace

  • Konzultace stavebních vad a poruch, stavebních úprav a jejich kalkulací, hodnocení již realizovaných prací, doporučení vhodných zhotovitelů, technický dozor…
  • Kalkulace nákladů stavebních prací